Domáce Politika

Bez ČSR by bol vznik samostatného Slovenska komplikovanejší, myslia si opoziční

BRATISLAVA – Založenie Československa pred sto rokmi bol jeden z najvýznamnejších počinov nášho národa. Uviedla to pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatného predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová.

Podľa nej bez vzniku Československa pri rozpade rakúsko-uhorskej monarchie by bola cesta k samostatnému Slovensku omnoho komplikovanejšia. „Založenie spoločného štátu nebolo vôbec jednoduché a naša vďaka patrí mnohým Slovákom a Čechom, ktorí sa roky snažili o jeho vznik,“ uviedla.

Remišová je presvedčená, že záujmy štátu sa presadzujú hlavne tvrdou prácou a diplomaciou, nie mávaním vlajkou a prázdnymi rečami, ako to niekedy vidíme aj dnes. „Pred 100 rokmi spájala ľudí hlboká túžba po vlastnom štáte a kvôli tejto myšlienke dokázali prekonať mnohé odlišnosti. Dnes vlastný štát máme, ale spoločnosť je čoraz viac rozdelená. Potrebujeme znovu hľadať spoločnú štátotvornú víziu a hodnoty, na ktorých má spravodlivé a úspešné Slovensko stáť,“ vyjadrila svoj postoj Remišová.

Bolo to storočie vzostupu Slovenska

Sté výročie založenia Československej republiky je významným momentom a možnosťou reflexie, založenie Československa si zaslúži našu pamäť a vďaku. Uviedol to pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa poslanec NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ján Budaj. Zároveň však dodal, že by nám to nemalo zakrývať fakt, že riziko rozpadu bolo v jeho DNA.

„Ten štát nevznikol ako dôsledok demokratických procesov, ani národnooslobodzovacieho boja, ale vôle veľmocí. Závislosť od vôle veľmocí ostala jeho slabinou aj po ďalšej vojne, kedy veľmoci Západu nahradilo ovládnutie Ruskom. Druhou vrodenou slabinou bolo ignorovanie multietnicity. Nový štát sa nestal občianskym, ale národným štátom Čechoslovákov, čo bol neexistujúci národ, ktorého pozíciu zastupovala česká majorita. Občas aj na úkor menšín, ktoré boli, čo je temná škvrna na dejinách tohto štátu, dokonca terčom etnickej čistky,“ uviedol Budaj.

Podľa neho dnešné samostatné štáty nevznikali z vôle veľmocí, ale ako odraz domáceho vývoja. „Rozdelenie ČSFR aj vytvorenie dvoch samostatných štátov bolo úspešným, v krvavých európskych dejinách dokonca príkladným. Vďaka nasledujúcemu transformačnému úsiliu občianstva oboch štátov nie sú nástupnické štáty ČSFR už iba sanitárnym kordónom Západu (akým bola I.ČSR), ale súčasťou spoločenstva najvyspelejších štátov Západu, EÚ,“ dodal.

Budaj je presvedčený, že pre Slovensko a jeho občanov bolo toto storočie storočím obrovského hospodárskeho, politického a kultúrneho vzostupu. „Z nepočetného etnika sa stáva štátotvorný, moderný národ. V tomto procese zohralo spolužitie s Čechmi a Moravanmi pozitívnu rolu a ak sa aj neobišlo bez problémov, z odstupu vidíme, že aj tie boli impulzom a výzvou meniť a zlepšovať vlastnú kultúru, politiku a Slovensko,“ uzavrel Budaj.