Domáca Domáce Ekonomika

Banky ku koncu júla so ziskom cez 400 mil. eur vďaka úrokom a poplatkom

Ilustračný obrázok, FOTO: archív

BRATISLAVA  – Bankový sektor dosiahol od začiatku januára do konca júla tohto roka čistý zisk 402 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to mierny nárast o 1,8 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, sa zvýšili o 2,6 % na 1,031 mld. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 8,5 % na 338,7 mil. eur.

Pozitívny vplyv na ziskovosť bánk mali teda čisté úrokové výnosy a čisté výnosy z poplatkov a provízií. Negatívny vplyv na ziskovosť mala čistá tvorba opravných položiek, ktorá sa medziročne prehĺbila o 59,5 % na 78,9 mil. eur. Zo strednodobého pohľadu sa podľa národnej banky javí, že bankový sektor ako celok by pri súčasnom robustnom raste úverov mohol zaznamenať mierny pokles ziskovosti.

V minulom roku dosiahol bankový sektor zisk 611,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie o 17,5 %. Odhliadnuc od viacerých pozitívnych mimoriadnych vplyvov na ziskovosť, najmä v roku 2016, vzrástol vlani čistý zisk bankového sektora medziročne o 8 %.