Košice Regióny Top Trebišov

AKTUÁLNE Opatrenia nepomohli. Mor ošípaných sa na Slovensku šíri ďalej

Zdroj: TASR / Pavol Remiáš

TREBIŠOV – Africký mor ošípaných (AMO) sa na Slovensku ďalej šíri. Nepomohla ani likvidácia prasiat v Strážnom v Trebišovskom okrese, kde bol potvrdený prvý prípad nákazy na území Slovenska. Štátni veterinári včera potvrdili ďalší prípad v susednej obci, zatiaľ však nevedia, odkiaľ sa tam zákerná nákaza dostala. V obci plánujú spraviť rovnaké opatrenia, ako nedávno v Strážnom.

 

Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy bol druhý prípad potvrdený u uhynutej ošípanej v obci Veľký Kamenec. “Vzorka bola zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 bolo potvrdené, že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných, uviedli veterinári na svojej stránke. Podľa ich slov sa u ošípanej prejavovali tradičné príznaky AMO a to zvýšená tepota, poruchy pohybového aparátu či kožné zmeny.

U ošípanej sú pozorovateľné aj kožné zmeny – krvné podliatiny. Zdroj: MPRV.sk

“V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna ošípaná. Vzdialenosť od prvého výskytu je cca 5,5 kilometra, od spoločnej slovensko-maďarskej hranice cca 4 kilometre,” vysvetlili s tým, že realizujú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy. A to teda tak, že ošípané v obci budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. „V piatok (2. 8.) budeme vo Veľkom Kamenci likvidovať 68 ošípaných v 12 chovoch,“ spresnil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trebišov Stanislav Kovalík. “Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec,” dodali na záver. 

Ľudia sa nákazy obávať nemusia

Prvý prípad bol medializovaný minulý týždeň, pričom potvrdený bol vo štvrtok 25. júla. Ešte v ten deň usmrtili 4 ošípané z daného chovu. Následne v utorok 30. júla utratili všetky ošípané v obci. “Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie, či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci,” píšu veterinári.

Zdroj: svps.sk

V deň potvrdenia prvého prípadu vydali 3-kilometrovú zónu ochranného pásma v okolitých obciach a 10-kilometrovú zónu pásma pozorovania. V súčasnosti sú do ochranného pásma zaradené obce Veľký Kamenec, Malý Kamenec a Strážne. “Do pásma pozorovania sú zaradené obce: Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník + nové: Borša, Bara, Klin nad Bodrogom, Černochov,” povedali. “Vakcína proti AMO v súčasnosti vo svete nie je k dispozícii a preto ochrana zvierat spočíva napríklad v dodržiavaní chovateľských podmienok – biologická ochrana chovov, regulácia poľovania, kontrola obchodovania so živými zvieratami a ich produktmi, atď,” uviedli. 

Začiatkom týždňa utratili všetky ošípané v obci Strážne. Zdroj: TASR / Diana Semanová

Choroba nie je prenosná na človeka. No keď človek skonzumuje výrobok zo zvieraťa, ktoré bolo kontaminované, môže sa stať prenášačom. Vo výrobkoch z bravčového mäsa, ktoré nepodliehajú žiadnemu tepelnému spracovaniu, alebo len úprave na nízkej teplote, vie vírus prežiť aj rok. Z toho dôvodu môže človek preniesť vírus na zviera bez toho, aby o tom vedel. Infekcia sa šíri aj prostredníctvom krmiva, slamy, kliešťov či dopravných prostriedkov. Ochorenie je neliečiteľné, smrteľné a v prípade nakazenia jedinej ošípanej sa likviduje celý chov, čo znamená veľké ekonomické straty pre chovateľov.