Domáce Kauzy Košice Regióny Top Trebišov

AKTUÁLNE Doterajšie opatrenia nepomohli. Štátni veterinári potvrdili niekoľko ďalších ohnísk afrického moru ošípaných

Zdroj: TASR/AP

TREBIŠOV – Nebezpečná a zákerná nákaza sa naďalej šíri závratnou rýchlosťou. V okrese Trebišov sa potvrdili ďalšie prípady a to aj u diviakov, aj v domácich chovoch. Veterinári nariadili poľovníkom intenzívny lov diviakov, chcú tak eliminovať ďalšie hromadné šírenie. Doterajšie opatrenia nepomohli.

 

Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy boli k dnešnému dňu potvrdené celkom dva pozitívne prípady afrického moru ošípaných u diviakov a  desať ohnísk pri domácich chovoch. Do včerajšieho dňa pritom bolo medializovaných len päť prípadov pri domácich chovoch a jeden u diviaka. Podľa veterinárov sa druhý prípad afrického moru u diviačej zveri potvrdil v poľovnom revíri PS BAMARA Brehov, v katastrálnom území Cejkov. Poľovníci ho tam našli už uhynutého. “Nájdený diviak je v oblasti, kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných,” uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva. Prvý prípad potvrdili v poľovnom združení Svätuše.

“Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri,” píšu štátni veterinári na svojej stránke. 

Prvý prípad potvrdili zhruba sedem kilometrov od spoločnej maďarsko-slovenskej hranice. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

Šírenie aj pri domácich chovoch

Ďalšie prípady, kde pozitívne diagnostikovali nákazu, sa nachádzajú v domácich chovoch. Šiesty prípad potvrdili v obci Svätá Mária, v susedstve prípadu číslo 5. Išlo o chov, kde sa nachádzali tri kusy ošípaných, pričom jedna uhynula. Siedmy a ôsmy prípad sa potvrdil v obci Zemplín, pričom z takmer 30 kusov ošípaných dve uhynuli v jednom chove, a v druhom chove mali iba jednu ošípanú, ktorá uhynula. Deviaty prípad sa objavil neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený štvrtý prípad AMO. V chove sa nachádzali tri ošípané, jedna z nich uhynula na nákazu. Desiaty prípad potvrdili v obci Brehov, išlo o súkromného chovateľa. Rovnako, ako pri deviatom prípade, išlo o chov s tromi ošípanými, z ktorých jedna bola pozitívna na AMO – tá aj uhynula.

“Všetky nové ohniská sa vyskytujú v oblasti kde už boli v predchádzajúcom období potvrdené výskyty a sú tu aj nálezy diviakov pozitívnych na africký mor ošípaných,” vysvetlil agrorezort. Dodali, že likvidácia ohnísk prebehla ešte dnes, t.j. v piatok 16. augusta. Preventívna likvidácia všetkých ošípaných v obci, kde sa vyskytli ohniská, prebehne v pondelok 19. augusta. Aktuálne ochranné pásmo v rozsahu troch kilometrov sa vzťahuje na obce: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie a Zatín. “Aktuálne pásma dohľadu: minimálne 10 km –  kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol’, Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň,” uzavreli. 

Všetky prípady sú zatiaľ potvrdené v okrese Trebišov. Zdroj: ŠVPS

Povolený aj nedovolený lov diviakov

Kvôli šíreniu nákazy sa rozhodli veterinári vydať nariadenie na intenzívny lov diviačej zveri. Poľovníkom umožnili použiť aj zakázaný spôsob lovu. To hovorí o použití noktovízorov, zdrojov umelého svetla, či použitie zariadení na osvetľovanie terčov. “Je možné použiť tiež nesprávny spôsob lovu, a to loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadenia na osvetľovanie terčov, loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 metrov od hranice poľovného revíru, loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce, po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku,” uviedli. Viac sme písali TU.

Prvý prípad potvrdili veterinári ešte vo štvrtok 25. júla v obci Strážne. Ešte v ten deň usmrtili štyri ošípané z daného chovu. Následne v utorok 30. júla utratili všetky ošípané v obci. Následne týždeň na to, 1. augusta potvrdili aj druhý prípad v obci Veľký Kamenec. V oboch obciach vykonali opatrenia, kedy zlikvidovali všetky ošípané. Tretí prípad potvrdili v obci Somotor, štvrtý v obci Rad. Piaty, ktorý potvrdili len včera, diagnostikovali v obci Svätá Mária. Vo všetkých prípadoch nariadili preventívnu likvidáciu všetkých prasiat v obciach. 

“Vakcína proti AMO v súčasnosti vo svete nie je k dispozícii a preto ochrana zvierat spočíva napríklad v dodržiavaní chovateľských podmienok – biologická ochrana chovov, regulácia poľovania, kontrola obchodovania so živými zvieratami a ich produktmi, atď,” uviedol vtedy rezort.