Domáce Kauzy Politika Spoločnosť Top

AKTUÁLNE Ďalšie víťazstvo pre Markízu. V zmenkách im dal za pravdu Ústavný súd

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Víťazstvo pre Markízu. Ústavný súd v Košiciach rozhodol, že Krajský súd v Bratislave televízii v zmenkovej kauze odoprel ich základné právo – a to právo na spravodlivý súdny proces. Krajský súd teraz musí konanie opätovne otvoriť a nanovo vo veci rozhodnúť. 

 

Okrem opätovného otvorenia sporu musí súd zaplatiť súdne trovy televízii. Rozhodnutie bratislavského krajského súdu bolo totiž podľa Ústavného súdu svojvoľné. V spore okrem iného nemala rozhodovať sestra Moniky Jankovskej Andrea Haitová, ktorá zastupovala kolegu. Kým Okresný súd Bratislava V rozhodol o zastavení konania, o ktoré žiadala televízia Markíza, Krajský súd toto rozhodnutie zamietol. Podľa ich názoru totiž “podanie žalovaného 2 (televízie Markíza)  zo dňa 6.6.2018, v ktorom navrhol konanie prerušiť do skončenia trestného konania, je jasným návrhom na pokračovanie konania a to tým, že súd má toto konanie podľa jeho návrhu prerušiť do skončenia uvedeného trestného konania.”

Vo veci ide o civilní spor v kauze zmenky. V tomto prípade Kočner podal na Pavla Ruska a televíziu Markíza žalobu pre zmenku v sume presahujúcej osem miliónov eur.

Markíza konala ihneď

Markíza podala ústavnú sťažnosť hneď po tom, ako Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V, teda ešte v októbri 2018. Podľa názoru televízie bolo totiž rozhodnutie svojvoľné, pričom boli porušené ich práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces. Ústavný súd im dal za pravdu keď rozhodol, že prijatím napadnutého uznesenia zo strany krajského súdu ide jednak o popretie základného práva na súdnu ochranu, práva na spravodlivé súdne konanie, popretie legitímnych očakávaní sporovej strany ako komponentu základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, ale nad rámec toho ide o výklad práva natoľko svojvoľný, že v ňom možno badať prvky zneužitia moci.“ 

Ako následne senát súdu dodal, už dlhú dobu sa nestretli s tak neúctivým prístupom všeobecného súdu k procesným právam strán.

Pavol Rusko a Marian Kočner na súde v kauze zmenky. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

Akcia HMLA

Krajský súd tak musí rozhodnúť nanovo. Tentokrát ale bez sestry Moniky Jankovskej Andrey Haitovej, ktorá na Krajskom súde v minulosti vo veci rozhodovala ako náhradníčka za kolegu. Dosadená do senátu mala byť narýchlo. Haitová má v súčasnosti pozastavený výkon sudkyne a je obvinená v súvislosti s policajnou akciou Hmla. Počas nej NAKA zasahovala u viacerých sudcov z “Kočnerovej Threemy”. Ústavný súd síce nenašiel v zmene senátu žiadne porušenie zákona, dal však televízii za pravdu, že “aj vzhľadom na obsah dôkazov vykonaných vo viacerých trestných konaniach týkajúcich sa osoby Mariana Kočnera a na vedenie trestných konaní orgánmi činnými v trestnom konaní proti viacerým predstaviteľom justície (medzi inými aj proti sudkyni JUDr. Andrei Haitovej) pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, je ľudsky a občiansky náročné mať zo strany strán sporu (teda aj zo strany sťažovateľky), ale aj zo strany ústavného súdu dôveru v spravodlivé rozhodovanie viacerých trestne stíhaných sudcov pôsobiacich na viacerých všeobecných súdoch.”

Haitová bola okrem toho na príkaz Najvyššieho súdu vylúčená z odvolacieho konania. Dôvodom je podozrenie o jej nestrannosti. Podľa názoru Najvyššieho súdu v tomto konkrétnom prípade je v ohrození dôvera, ktorú súdy v demokratickej spoločnosti musia na verejnosti vzbudzovať.

Andrea Haitová je setra Moniky Jankovskej. Zdroj: TASR / Ján Krošlák

Generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele uviedol: „Teší nás, že Ústavný súd prijal naše argumenty, že ústavné práva spoločnosti Markíza boli porušené a toto rozhodnutie zrušil.“

Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec toto rozhodnutie privítal. „Napadnuté rozhodnutie krajského súdu môže byť príkladom svojvôle a absurdného výkladu zákona, ktorý podkopáva základné právo strán v súdnom konaní. Uznesenie Ústavného súdu a rozhodnutie Najvyššieho súdu opätovne potvrdzujú, že prevážil právny štát.“

Kauza zmenky

V kauze zmenky padol vo februári tohto roka rozsudok. Senát pod vedením Emila Klemaniča odsúdil Mariana Kočnera aj Pavla Ruska na 19 rokov nepodmienečne pre falšovanie cenných papierov. Súd sa rozhodoval, či dať jednému obžalovanému prísnejší trest ako druhému. Kočner totiž podľa rozsudku skutok vymyslel a zorganizoval, na druhej strane ho ale Rusko vykonal a bez neho by k falšovaniu nedošlo. Nakoniec dostali obaja po 19 rokov. Rozsudok nie je právoplatný, proti nemu sa odvolal prokurátor Ján Šanta. Ten pre oboch obžalovaných požaduje aspoň 20 rokov a trest prepadnutia majetku. Na ťahu je tak teraz Najvyšší súd.