Spoločnosť Zahraničné

Aktivisti Greenpeace vo Varšave protestujú proti výrubu v lesoch

ilustračná foto Zdroj: TASR / AP

VARŠAVA – Aktivisti ochranárskej organizácie Greenpeace sa v pondelok ráno vyšplhali na budovu poľského ministerstva životného prostredia a zo strechy na jej fasádu rozvinuli transparent s nápisom vyzývajúcim na ochranu lesov.

 

Na transparente je minister životného prostredia Michal Woš vyobrazený ako bábka so sekerou v ruke, kálajúca strom, a nápis: “Stop ničeniu. Je čas na ochranu.” Bábku ministra vodí ruka, ktorá má na oblečení znak poľských Štátnych lesov. Ekológovia kritizujú poľského ministra za to, že sa podľa nich “nezaoberá ochranou prírody, ale iba implementuje dravú politiku šéfov štátneho lesného hospodárstva”. Aktivisti žiadajú najmä zastavenie výrubu starých poľských lesov.

“Minister životného prostredia nemôže byť realizátorom podnikateľského plánu lesných barónov. Je povinnosťou tých, ktorí sú pri moci, chrániť naše spoločné dobro, ktorým je príroda. Potrebujeme ministra, ktorý počúva hlas vedy a spoločnosti, a nie šéfov lesného koncernu,” zdôraznila Marta Grundlandová, koordinátorka lesníckej kampane poľskej pobočky organizácie Greenpeace.

Polícia rokuje s aktivistami, ktorí sa vyšplhali na budovu. Aktivisti však zostanú “na streche tak dlho, ako to bude potrebné,” uviedla Grundlandová, ktorá nevylúčila, že akcia bude trvať niekoľko dní a nocí. Pred budovou ministerstva sa objavili hasičské vozidlá so zdvižnými plošinami. Podľa portálu Onet.pl Greenpeace žiada, aby najmenej 15 percent lesov v Poľsku – “všetky staré a najcennejšie prírodné biotopy” – boli “okamžite a trvalo vyňaté z ťažby a dostali ochranu, akú si zaslúžia”. Zdôrazňuje, že je to nutné aj v dôsledku ekologickej krízy a hromadného vyhynutia druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Aktivisti tiež zdôrazňujú, že staré lesy sú aj vynikajúcimi nástrojmi na boj proti klimatickej kríze. V pôde a stromoch sa totiž ukladá veľké množstvo uhlíka absorbovaného z atmosféry. “Sú to naše prírodné štíty, ktoré už znižujú závažnosť účinkov klimatickej krízy, ako sú suchá a povodne,” uviedol Greenpeace. Aktivisti Greenpeace poukazujú aj na to, že v Poľsku už takmer 20 rokov nebol zriadený žiadny nový národný park. Pripomínajú, že ministri životného prostredia minulých vlád dali zelenú využívaniu cenných prírodných porastov v miestach, ktoré boli plánované na ochranu – v Bielovežskom pralese, Karpatoch, v oblasti Puszcza Piska a mnohých ďalších lesoch v celom Poľsku.

Minister Woš podľa názoru aktivistov nielenže pokračuje v tejto praxi, ale “ju dokonca posilňuje”. Aktivisti Greenpeace sú podľa Onet.pl presvedčení, že tento postup, ktorý poškodzuje ľudí, prírodu a klímu a kritizujú ho i vedci a väčšina spoločnosti, “sa musí zastaviť a nekompetentných úradníkov musia nahradiť ľudia skutočne chrániaci prírodu”.