Domáce Kauzy

Ak by sme Jandijeva nevydali, museli by sme ho prepustiť, bráni sa ministerstvo

Minister spravodlivosti Gábor Gál - Zdroj: Foto: SITA/Tomáš Somr

BRATISLAVA / MOSKVA – Ak by Slovensko v utorok nebolo vydalo do Ruskej federácie (RF) Aslana Jandijeva, hľadaného pre podozrenie z terorizmu, muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby. To by však vzhľadom na obvinenia, ktorým čelí, predstavovalo bezpečnostné riziko. Vo svojom stanovisku to vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Pozastavenie vydania žiadal od Slovenska Výbor OSN pre ľudské práva.

Chcel preskúmať, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie. Rezort v stanovisku uvádza, že od udelenia povolenia na vydanie ministrom spravodlivosti SR musí vydanie prebehnúť do 60 dní. Táto lehota by uplynula v stredu. Slovensko by potom muselo Jandijeva prepustiť z vydávacej väzby.

„Predbežné opatrenia Výboru pre ľudské práva nemajú na rozdiel od právne záväzného predbežného opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) či rozhodnutia Ústavného súdu SR o odklade vykonateľnosti vplyv na plynutie uvedenej procesnej lehoty,” upozornilo ministerstvo.

Vydanie mohlo zastaviť ešte rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR. Na ten sa v piatok 13. júla obrátil Jandijevov advokát Lukáš Opett so sťažnosťou a žiadosťou o predbežnú ochranu. ÚS SR do utorka nerozhodol, v minulosti však už podobnú žiadosť zamietol. Predbežné opatrenie, ktorým by zakázal Jandijevovo vydanie, opakovane odmietol vydať aj ESĽP. Naposledy 30. mája.

Slovensko tiež podľa rezortu spravodlivosti vzalo do úvahy záruky Ruska a doterajšiu prax v podobných prípadoch. „Generálna prokuratúra RF zaručila v nadväznosti na žiadosť SR, že v prípade vydania Jandijeva bude Zastupiteľský úrad SR v Moskve informovaný o mieste zadržiavania sťažovateľa a zástupcovia veľvyslanectva ho budú môcť navštíviť a hovoriť s ním bez prítomnosti tretej osoby,” priblížil rezort spravodlivosti.

Podobný prístup zvolil aj v prípade vydania Anzora Čentijeva. Slovenskí zástupcovia po jeho návšteve potvrdili, že záruky, ktoré im dala RF, boli dodržané. Rezort tiež pripomenul, že Jandijev bude mať v prípade porušenia svojich práv aj naďalej možnosť obrátiť sa na ESĽP.

MS SR tiež upozornilo, že prebiehajúce azylové konanie nie je prekážkou vydania. Trestný poriadok totiž obsahuje ustanovenie, ktoré zabraňuje zneužívaniu inštitútu azylu opakovaným podávaním žiadostí, ktorými sa žiadateľa chcú vyhnúť trestnému stíhaniu v cudzine. „Prvé azylové konanie, ktoré predstavovalo prekážku vydania Aslana Jandijeva, právoplatne skončilo 18. novembra 2010,” konštatovalo ministerstvo.

Podľa informácií Amnesty International Jandijev ušiel z Ingušska a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánmi činnými v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku. Jandijev tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený k “priznaniu”.

Vo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine, nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín, teroristické činy a iné trestné činy. Slovenské orgány následne Jandijeva zatkli a od roku 2011 je vo väzbe.