Domáce Politika Top

Aj roztrhnutý či počmáraný hlasovací lístok môže byť platný

BRATISLAVA – Hlas voliča v krajských voľbách (4.11.) bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

“Na hlasovacom lístku okrsková komisia posudzuje platnosť hlasovacieho lístka. Teda či je zakrúžkovaný príslušný počet kandidátov. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka neprihliada, pretože neovplyvňujú platnosť hlasovacieho lístka,” uviedlo ministerstvo vnútra. Neplatný je lístok, ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba, a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov.

Voliči hlasujú tým, že kandidátov krúžkujú. V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.

Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.