Domáce GPlus Parlamentné voľby Spoločnosť Top Voľby

Chcete voliť mimo trvalého bydliska? Žiadosť o hlasovací preukaz môžete poslať už iba pár dní

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Voľby sa nezadržatelne blížia. Už o dva týždne si budeme voliť novú vládu a poslancov parlamentu. Tí, ktorí vedia, že 29. februára nebudú doma, majú posledné dni na to, aby požiadali o hlasovací lístok. Platí to iba pre žiadosť, ktorú posielate samospráve svojho trvalého pobytu. Na vydanie hlasovacieho preukazu, o ktorý požiadate osobne, máte ešte dostatok času. 

 

Možnosť o požiadanie hlasovacieho preukazu zvyčajne využívajú tí, ktorí vedia, že nebudú v čase volieb v mieste trvalého bydliska. Volič má na to hneď tri spôsoby – o hlasovací preukaz môže požiadať osobne na obecnom úrade. Takto oň môže požiadať do 28. februára, teda ešte deň pred konaním parlamentných volieb. Rovnako môže o vydanie požiadať elektronicky alebo formou listu, ktorý zašle samospráve. Tieto možnosti sú však časovo limitované a obyvatelia tak môžu spraviť iba do pondelka 10. februára, teda najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb. Elektronická forma je jednoduchá – dá sa tak urobiť napríklad cez tento portál – na úvod sa vás spýta, či ste občanom Slovenska

Následne si overí, či máte trvalý pobyt na území Slovenska, či ste si ho neodhlásili. Následne sa spýta, kde plánujete voliť – teda či mimo územia trvalého bydliska, na Slovensku v mieste trvalého bydliska, alebo chcete svoj hlas odovzdať zo zahraničia. Na poslednú možnosť už ale termín podania žiadosti uplynul.

Ďalším krokom určíte, ako si chcete hlasovací preukaz vyzdvihnúť – poštou, osobne na úrade, alebo ho za vás vyzdvihne iná osoba. Následne vyplníte svoje údaje a portál vám automaticky vygeneruje znenie žiadosti, aj s emailovou adresou obce, na ktorú je potrebné žiadosť poslať.

Samotná žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Zdroj: TASR / Vladimír Benko

Ako postupovať pri voľbách

Pri voľbách je dôležité mať pri sebe občiansky preukaz a aj vybavený hlasovací preukaz. Nimi sa preukážete volebnej komisii. Komisia vás zapíše do zoznamu voličov miesta, kam ste sa v deň parlamentných volieb dostavili a môžete pristúpiť k hlasovaniu. Pokiaľ vám zdravotný stav nedovoľuje prísť k hlasovacej urne, urna príde za vami. Stačí o ňu požiadať na obecnom úrade okrskovú volebnú komisiu predo dňom konania volieb alebo v deň volieb. Prenosnú urnu prinesú členovia okrskovej služby na miesto, ktoré uvediete v žiadosti, či už je to nemocnica alebo dom seniorov. Treba však uviesť, že aj pri hospitalizácii je potrebné vybaviť si hlasovací preukaz – buď osobne, alebo sprostredkovane cez druhú osobu.

Najväčší záujem

Tí, ktorí bývajú v zahraničí, no trvalý pobyt majú stále na Slovensku, si mohli požiadať o voľbu poštou. Parlamentné voľby spolu s referendom sú totiž jediné, pri ktorých je možné voliť zo zahraničia. Urobiť tak mali do 10. januára, pričom podľa ministerstva vnútra zaznamenali najväčší záujem zo všetkých volieb. Spolu poslali do zahraničia 55 151 obálok s kandidačnými listinami pre tých, ktorí požiadali o voľbu poštou.

Mohlo by vás zaujímať: